24 maja 2024

Giełdy, kryptowaluty, forex, Darmówki!

Wiadomości crypto online!


Ten słowniczek dotyczący handlu kryptograficznego składa się z szerokiej gamy powszechnie używanych terminów odnoszących się do rynku kryptowalut i świata handlu aktywami cyfrowymi. Na dole tego wpisu – niespodzianka w pdf!

   
 

A

Zrzut

Strategia marketingowa obejmująca dystrybucję tokenów do docelowych odbiorców kryptowalut

Handel algorytmiczny (Algo-Trading)

Zautomatyzowany system transakcyjny, który składa zlecenia kupna i sprzedaży za pomocą algorytmu.

Altcoin

Skrót od „monet alternatywnych”, odnosi się do wszystkich monet innych niż Bitcoin

Roczna stopa procentowa (APR)

APR to kwota odsetek, które muszą być spłacane każdego roku od pożyczki. Oblicza się ją, mnożąc okresową stopę procentową przez liczbę naliczanych razy w roku.

Roczna wydajność procentowa (RRSO)

RRSO to roczny zysk z danej inwestycji, uwzględniający odsetki składane.

Arbitraż

Arbitraż polega na tym, że aktywa są dostępne po różnych cenach jednocześnie, kupując je na jednym rynku, a następnie szybko sprzedając je po wyższej cenie na innym rynku.

Zapytaj o cenę

Ask to najniższa cena, jaką sprzedawca zaakceptuje za aktywa.

B

Handlarz niedźwiedzi

Trader, który wierzy, że ceny rynkowe spadną.

Cena oferty

Koszt, jaki ktoś jest gotów zapłacić za papier wartościowy, aktywa, towar, usługę lub kontrakt, jest określany jako cena kupna.

Rozpiętość licytacji i zapytań

Różnica między najwyższą ceną, jaką zapłaci kupujący, a najniższą ceną, jaką zaakceptuje sprzedawca.

Bankomat Bitcoin (BTM)

Bankomat lub bankomat (ATM) do zakupu i sprzedaży Bitcoin.

Bit (jednostka Bitcoin)

Jednostka miary odnosząca się do milionowej części jednego Bitcoina.

Blok

Bloki są częściami składowymi łańcucha bloków. Każdy blok to plik, który zawiera dane o transakcjach zrealizowanych w określonym przedziale czasowym.

Blockchain

Blockchain to sekwencja bloków danych cyfrowych, przechowywanych kolejno w publicznej bazie danych. Ten rozproszony system księgi służy jako podstawa do tworzenia kryptowalut.

Hojność

Nagroda przyznawana w zamian za wykonanie zadań związanych z obsługą lub promocją blockchaina lub projektu.

Bull Trader

Trader, który wierzy, że ceny rynkowe wzrosną.

Spalony

Monety lub żetony, które zostały na stałe wycofane z obiegu.


ZA FREE, BEZ WKŁADU, WAŻNA AKTYWNOŚĆ CO 60 MINUT, PŁACI W BITCOINACH!


 

C

Świeczniki

Rodzaj wykresu handlowego, który przedstawia ruchy cen w czasie. Każda świeca dostarcza dane dotyczące wysokich i niskich cen oraz ceny otwarcia i zamknięcia.

Waluta cyfrowa banku centralnego (CBDC)

Kryptowaluta emitowana przez bank centralny, która w zależności od regulacji rządowych może mieć status prawnego środka płatniczego.

Scentralizowany

System, w którym jeden węzeł lub niewielka liczba węzłów kontroluje całą sieć.

Centralna Giełda (CEX)

Giełda kryptowalut obsługiwana przez firmę o scentralizowanej strukturze organizacyjnej.

Dostawa w obiegu

Liczba monet znajdujących się obecnie w obiegu rynkowym oraz w rękach ogółu społeczeństwa.

Moneta

Pojedyncza kryptowaluta lub pojedyncza jednostka tej kryptowaluty.

Chłodnia

Przechowywanie kryptowalut w trybie offline za pomocą portfeli papierowych, sprzętowych portfeli nieposiadających ochrony, komputerów offline lub dysków USB.

Zimny ​​portfel

Portfel kryptograficzny, niepodłączony do Internetu, w chłodni.

Karta debetowa kryptowalut

Karta debetowa umożliwiająca właścicielowi kupowanie towarów i usług za pomocą walut cyfrowych.

Zasób krypto / kryptowaluta

Zasób cyfrowy, który działa jako zdecentralizowana aplikacja lub waluta przy użyciu technologii kryptograficznych.

Cryptojacking

Wykorzystanie komputera innej osoby do kopania krypto, bez jej wiedzy i zgody.

D

Dzień sesyjny

W ciągu dnia kupno i sprzedaż aktywów, aby czerpać zyski z krótkoterminowych wahań cen.

Zdecentralizowany

System z węzłami, które działają kolektywnie w sposób rozproszony, aby osiągnąć wspólny cel.

Aplikacje zdecentralizowane (DApps)

Aplikacja działająca w zdecentralizowanej sieci peer-to-peer, bez jednego organu kontrolującego lub polegania na jednym komputerze.

Giełda zdecentralizowana (DEX)

Giełda peer-to-peer umożliwiająca użytkownikom handel kryptowalutami bez pośredników.

Zdecentralizowane finanse (DeFi)

Rozproszony system usług finansowych typu peer-to-peer, który nie jest kontrolowany przez banki ani instytucje

Agregator DeFi

Sposób łączenia transakcji z różnych zdecentralizowanych platform finansowych w jednym miejscu.

Usunięcie z listy

Akt usunięcia aktywów z giełdy handlowej.

Agregator DEX

Usługa oparta na blockchain, która umożliwia inwestorom kryptograficznym korzystanie z szeregu narzędzi finansowych za pośrednictwem jednego interfejsu, korzystając z większej płynności i lepszych cen różnych par kryptowalut.

Zasób cyfrowy

Forma treści prezentowana w formacie cyfrowym, z prawem użytkowania.

Wysypisko

Szybka wyprzedaż aktywów

ORAZ

Emisja

Szybkość wydawania nowych monet kryptograficznych.

ERC-20

Standard techniczny, według którego tworzone i wydawane są tokeny na platformie Ethereum.

Eter

Sposób płatności używany w działaniu platformy Ethereum.

Giełda (krypto)

Platforma, na której można handlować kryptowalutami za pieniądze fiducjarne lub inne kryptowaluty.

 
 

F

Kran

System nagród kryptograficznych za wykonanie określonych zadań w imieniu strony internetowej lub aplikacji.

Opłata strony trzeciej

Struktura opłat za wpłacanie, wypłacanie i wykonywanie transakcji na giełdzie kryptowalut.

Fiat

Środek wymiany, legalny środek płatniczy wspierany przez rząd centralny, z własnym systemem bankowym.

Fiat On-Ramp

Sposób na zdobycie kryptowaluty za pieniądze fiducjarne.

Kryptowaluta Fiat-Pegged

Zasób kryptograficzny wyemitowany w łańcuchu bloków, który jest powiązany z bankiem lub walutą fiducjarną emitowaną przez rząd.

Ryba

Inwestor kryptograficzny z niewielką kwotą inwestycji.

Awaria Flash

Sytuacja, w której cena aktywów gwałtownie spada w bardzo krótkim okresie.

Pożyczka Błyskawiczna

Rodzaj niezabezpieczonych pożyczek stosowany w DeFi, gdzie płynność jest pożyczana i spłacana w ramach tej samej transakcji lub bloku.

FOMO

Akronim oznaczający „Fear of Missing Out”.

Widelec (Blockchain)

Widelec lub podział łańcucha tworzy rozbieżność, dzieląc jeden blockchain na dwa, które działają jednocześnie.

WSZYSTKO

Skrót od „Fear, Uncertainty and Doubt”, strategia rozpowszechniania negatywnych lub fałszywych informacji w celu wpłynięcia na postrzeganie aktywów kryptograficznych konkurenta

Zamienny

Żeton lub moneta, która nie jest unikalna i może zostać zastąpiona identycznym tokenem lub monetą.

G

Kanały gier

Kanały gier umożliwiają grom i dApps bezpieczne i szybkie działanie poza łańcuchem, umożliwiając szybszą rozgrywkę, eliminując czas oczekiwania na potwierdzenia blokowania.

GameFi

GameFi lub gra typu „play-to-earn” (P2E) odnosi się do gier zaprojektowanych z ekonomicznymi cechami blockchain i kryptowalut, które umożliwiają graczom kontrolowanie ich zasobów w grze i zarabianie.

Gaz

Paliwo sieci Ethereum, gaz, jest jednostką miary obliczania nakładu obliczeniowego realizacji transakcji lub inteligentnych kontraktów oraz uruchamiania DApps za pośrednictwem platformy Ethereum.

Limit gazu

Maksymalna ilość gazu, jaką użytkownik jest skłonny wydać na transakcję w sieci Ethereum.

Cena gazu

Cena, jaką użytkownik jest gotów zapłacić za wykonanie transakcji w sieci Ethereum.

Klejnoty

Niedowartościowane, stosunkowo nieznane monety o niskiej kapitalizacji i ogromnym potencjale.

Żeton zarządzania

Token, który zapewnia prawo głosu nad decyzjami, które mają wpływ na określony ekosystem krypto

Robić na drutach

Nominał Ethereum używany do określenia kosztu gazu w transakcjach Ether.

 
NASZ TEAM FB
 

H

Halving

Wydarzenie, w którym łączne nagrody za transakcje kopania kryptowalut są zmniejszone o połowę.

Twarda czapka

Absolutna maksymalna podaż aktywów kryptograficznych.

Twardy widelec (Blockchain)

Zmiana protokołu, walidacja wcześniej nieważnych transakcji i unieważnienie wszystkich poprzednio ważnych.

Portfel sprzętowy

Portfel kryptograficzny offline, przechowujący klucze prywatne użytkownika, często przypominający pamięć USB.

Haszysz

Dane wyjściowe algorytmu mieszającego, który tworzy unikalny ciąg o stałej długości w celu zaszyfrowania określonej partii danych.

Moc haszowania / szybkość mieszania

Jednostka miary mocy obliczeniowej zużywanej przez sieć w celu utrzymania działania.

HODL

HODL lub „Hold On for Dear Life” odnosi się do pasywnej strategii inwestycyjnej, w której utrzymujesz inwestycję w kryptowalutę przez długi czas, niezależnie od krótko- lub średnioterminowych wahań cen.

Hostowany portfel

Portfel zarządzany przez firmę zewnętrzną.

Gorące przechowywanie

Przechowywanie kluczy prywatnych online umożliwiające szybszy dostęp do kapitału kryptograficznego.

Gorący portfel

Portfel kryptograficzny podłączony do Internetu w celu przechowywania na gorąco, w przeciwieństwie do portfela zimnego offline.

I

Nieskończona aprobata

Korzystanie z inteligentnego zatwierdzania umów wstępnych, aby umożliwić platformie wydawanie nieograniczonej ilości monet.

Pierwsza oferta monet (ICO)

Strategia crowdfundingowa/crowdsale wykorzystująca kryptowaluty do pozyskiwania kapitału dla start-upów.

Pierwsza oferta wymiany (IEO)

Możliwość finansowania społecznościowego dla kryptowalutowych start-upów w celu generowania kapitału poprzez notowanie giełdowe.

Pierwsza oferta gospodarstwa (IFO)

Środki dla projektów DeFi na pozyskiwanie kapitału poprzez funkcję rolnictwa na giełdzie DeFi.

Wstępna oferta gier (IGO)

Okazja do inwestowania w projekty gamingowe, jako early adopter, na początkowych etapach.

Pierwsza oferta tokenów (ITO)

Jak ICO, ale koncentruje się na tokenach, które mają wewnętrzną użyteczność.

Obezwładniający

Gdy krótko po wypuszczeniu monety duża część całej podaży trafia do inwestorów.

Inwestor instytucjonalny

Organizacja, organ finansowy lub rządowy, który prowadzi transakcje w imieniu swoich klientów.

Interoperacyjność

Możliwość przeglądania i udostępniania informacji w wielu łańcuchach bloków.

Wartość wewnętrzna

Złożona kalkulacja rzeczywistej wartości finansowej składnika aktywów, w przeciwieństwie do aktualnej ceny rynkowej.

 
 

J

JOMO

JOMO to skrót od Joy of Missing Out (stan przeciwny do FOMO).

DO

Poznaj swojego klienta (KYC)

KYC, skrót od Know Your Customer, odnosi się do procedur weryfikacji przeprowadzanych przez giełdy kryptograficzne i platformy handlowe w celu potwierdzenia tożsamości ich użytkowników.

TEN

Księga główna

Rekord transakcji finansowych, których nie można zmienić, a jedynie dodać do nowych transakcji.

Wpływ

Pożyczka od brokera, która umożliwia traderowi kontrolowanie znacznie większej pozycji niż pozwala na to jego kapitał.

Zlecenie z limitem/kupno z limitem/sprzedaż z limitem

Narzędzia platformy handlowej, które automatycznie kupują lub sprzedają kryptowaluty po osiągnięciu określonej ceny docelowej.

Rynek płynny

Platforma z dużą liczbą kupujących i sprzedających, na której wszystkie transakcje są realizowane łatwo i przy niskich kosztach.

Likwidacja

Konwersja aktywów kryptograficznych innych aktywów na pieniądze fiducjarne lub ich ekwiwalenty.

Płynność

Łatwość, z jaką można kupować i sprzedawać aktywa bez wpływu na ogólną cenę rynkową.

Wydobycie płynności

Proces, w którym uczestnicy pożyczają swoją kryptowalutę do puli płynności i są nagradzani tokenami oraz procentem opłat transakcyjnych, w oparciu o ich udział w całkowitej puli.

Pula płynności

Fundusze zablokowane w inteligentnym kontrakcie, aby ułatwić handel aktywami kryptograficznymi na zdecentralizowanej giełdzie.

Dostawca płynności

Zdecentralizowany użytkownik giełdy, który finansuje pulę płynności za pomocą posiadanych przez siebie tokenów.

M

Wezwanie do uzupełnienia depozytu

Żądanie brokera, aby zdeponować środki, jeśli saldo tradera spadnie poniżej depozytu zabezpieczającego.

Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego

Handluj aktywami za pomocą środków, które zostały pożyczone od brokera.

Kapitalizacja rynkowa / Kapitalizacja rynkowa / MCAP

Łączna wartość wszystkich wybitych monet, która jest obliczana poprzez pomnożenie liczby monet w obiegu przez aktualną cenę rynkową jednej monety.

Market Maker/Market Taker

Animator rynku to dostawca płynności, który kupuje i sprzedaje po notowanej cenie, podczas gdy market taker akceptuje złożone zlecenie po notowanej cenie.

Zlecenie rynkowe/Kup rynkowy/Sprzedaż rynkowa

Proces kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych na giełdzie kryptowalut po najlepszej dostępnej aktualnej cenie

Maksymalna podaż

Maksymalna liczba monet, jaka kiedykolwiek zostanie utworzona z określonej kryptowaluty.

Moneta Meme

Rodzaj monety początkowo stworzonej jako mem-żart, twierdzący, że oferuje ogromne korzyści; na przykład Dogecoin.

Metaverse

Cyfrowy wszechświat reprezentujący świat rzeczywisty, z wirtualnymi interakcjami i systemami ekonomicznymi.

Górnictwo

Proces dodawania bloków do łańcucha bloków i weryfikowania transakcji oraz sposób tworzenia nowych monet, takich jak Bitcoin.

Farma Górnicza

Zbiór górników, którzy wspólnie wydobywają, aby chronić zasoby.

Basen górniczy

Łączenie zasobów przez grupę górników w celu zwiększenia ich szans na znalezienie kolejnego bloku.

Bicie

Proces tworzenia nowych monet z wykorzystaniem mechanizmu proof-of-stake (PoS) i wprowadzania ich do obiegu.

Księżyc

Scenariusz, w którym kryptowaluta znajduje się w ciągłej trajektorii cenowej w górę.

Portfel z wieloma monetami / Portfel z wieloma łańcuchami

Portfel umożliwiający użytkownikom jednoczesne przechowywanie zasobów cyfrowych z wielu sieci blockchain.

 
 

N

Sieć

Sieć to zbiór wszystkich węzłów operacyjnych łańcucha bloków w dowolnym momencie.

Węzeł

Węzły przechowują dane i są podstawowymi jednostkami infrastruktury blockchain.

Niewymienny token (NFT)

Niewymienne tokeny to unikalne zasoby cyfrowe, takie jak audio, wideo, zdjęcia, rysunki i karty kolekcjonerskie.

O

Poza łańcuchem

Transakcja przetwarzana szybciej i taniej poza łańcuchem bloków.

Opcja

Kontrakt, który pozwala, ale nie zobowiązuje właściciela do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie przed datą przyszłą.

Wyrocznie

Strona, która wyszukuje i weryfikuje dane, dostarczając je do inteligentnych kontraktów w celu umożliwienia ich realizacji

Zamów książkę

Elektroniczna dokumentacja czynności kupna i sprzedaży aktywów

Nadzabezpieczenie (OC)

Wniosek o zabezpieczenie o wartości znacznie powyżej kwoty niezbędnej do pokrycia ewentualnych strat w przypadku niespłacenia kredytu.

Bez recepty (OTC)

Transakcja dokonana poprzez transakcje prywatne, a nie poprzez wymianę.

P

Para

Handluj między dwiema walutami, takimi jak para handlowa BTC/ETH.

Portfel papierowy

Fizyczny dokument zawierający frazę inicjującą posiadacza lub klucz prywatny.

Pasywny dochód

Przychody generowane przez inwestycje niewymagające aktywnego zaangażowania osoby zarabiającej.

Peer-to-Peer (P2P)

W sieci rozproszonej P2P odnosi się do interakcji i podziału zadań między stronami.

Ustalona waluta/Stabilcoin

Waluta, której wartość jest powiązana z aktywami w świecie rzeczywistym, takimi jak waluta fiducjarna, taka jak dolar amerykański.

Bez pozwolenia

System, w którym żaden pojedynczy podmiot nie może kontrolować ani regulować, kto może korzystać z systemu i jak z niego korzystać

Graj, aby zarobić (Play2Earn)

Biznes, w którym gracze, którzy wnoszą wartość do metaverse, są nagradzani finansowo.

Wypłata gracza

Nowy sposób automatycznego nagradzania uczestników gry zaraz po zakończeniu turnieju.

Prywatny klucz

Używany z kluczem publicznym w celu ułatwienia transakcji kryptograficznych, odszyfrowuje dane zaszyfrowane za pomocą klucza publicznego.

Dowód stawki (PoS)

Mechanizm konsensusu blockchain do przetwarzania transakcji i tworzenia nowych bloków.

Dowód pracy (PoW)

Mechanizm konsensusu blockchain do walidacji transakcji i tworzenia nowych bloków, wymagający rozwiązania złożonych problemów matematycznych.

Protokół

Reguły definiujące interakcje sieciowe, takie jak konsensus, transakcja i walidacja.

Adres publiczny

Używany jako adres do otrzymywania płatności, jest to skrót kryptograficzny klucza publicznego.

Klucz publiczny

Seria znaków alfanumerycznych, klucz publiczny służy do ułatwienia transakcji kryptograficznych. Weryfikuje podpis cyfrowy, który potwierdza własność klucza prywatnego.

Schemat pompy i zrzutu (P&D)

Rodzaj oszustwa, w którym cena monety jest sztucznie zawyżoną ceną z mylącymi pozytywnymi wiadomościami.

 
REKLAMA, MARKETING, TWORZENIE!
 

Q

Którego

Kworum to minimalna liczba członków grupy, która musi być obecna lub oddać swój głos na odległość, aby zatwierdzić postępowanie.

R

Rebase

Token umożliwiający automatyczną regulację podaży w obiegu zgodnie z wahaniami cen.

Dywan Pull

Forma oszustwa, w której deweloperzy porzucają projekt i znikają z kapitałem inwestora

S

Satoshi (SATS)

Najmniejszy nominał bitcoina o wartości 0,0000001 BTC.

Satoshi Nakamoto

Nieznana osoba lub grupa odpowiedzialna za stworzenie Bitcoina.

Token bezpieczeństwa

Tokenizowany udział w aktywach, token zabezpieczający to cyfrowy instrument finansowy, który ma wartość pieniężną, w przeciwieństwie do tokena użytkowego, który ma wartość powiązaną z zastosowaniem lub funkcją.

Poślizg

Poślizg ma miejsce, gdy nagły ruch cenowy wymaga od tradera uzgodnienia innej ceny.

Inteligentny kontrakt

Protokół komputerowy mający na celu ułatwienie, weryfikację lub wyegzekwowanie umowy blockchain bez stron trzecich.

Miękka czapka

Minimalny kapitał, jaki ma nadzieję pozyskać początkowa oferta monet (ICO).

Miękki widelec (Blockchain)

Aktualizacja protokołu oprogramowania, w przypadku której unieważnione są tylko poprzednio ważne transakcje.

Miejsce

Kontrakt kupna lub sprzedaży aktywów kryptograficznych do natychmiastowego rozliczenia, w przeciwieństwie do kontraktu futures, w którym rozliczenie ma nastąpić w późniejszym terminie.

Monety stabilne

Rodzaj aktywów kryptograficznych o wyjątkowo niskiej zmienności, taki jak kryptowaluty zabezpieczone złotem i fiat-pegged.

Strajk

Uczestnictwo w systemie proof-of-stake (PoS), aby umieścić swoje tokeny, aby służyły jako walidator łańcucha bloków i otrzymywał nagrody.

Pula do tyczenia

Mechanizm umożliwiający uczestnikom łączenie zasobów i zwiększanie wielkości nagród poprzez oferowanie większej mocy tyczenia w sieci w celu walidacji nowych bloków.

Zlecenie Stop-Loss

Narzędzie, które umożliwia inwestorom ustawienie najniższej ceny, po której są skłonni sprzedać aktywa i wywołanie automatycznego zlecenia sprzedaży, jeśli ten cel zostanie osiągnięty.

Handel huśtawką

Strategia czerpania zysków z krótko- i średnioterminowych zmian cen w okresie dni lub tygodni.

Symbol

Symbol waluty cyfrowej, takiej jak ETH, symbol Ethereum lub BTC, symbol Bitcoin.


WowApp to BEZPŁATNA i unikalna platforma, która umożliwia zarabianie prawdziwych pieniędzy. Jest to możliwe dzięki aktywnościom, które i tak obecnie już wykonujesz: komunikacja, czytanie newsów, przeglądanie stron internetowych, granie w gry, otwieranie telefonu, zakupy online, wypełnianie ankiet lub wykonywanie różnych zadań.


WowApp

T

Serce

Skrót używany w odniesieniu do unikalnej kryptowaluty, takiej jak BTC, symbol Bitcoina.

Znak czasu

Sposób weryfikacji, kiedy dana transakcja została wykonana.

Znak

Jednostka cyfrowa, która umożliwia posiadaczowi dostęp i korzystanie z szerszego systemu kryptoekonomicznego

Ekonomia tokenów

Ekonomia towarów i usług, która może funkcjonować bez pośredników, wykorzystując technologię blockchain.

Wydanie tokena

Proces wydawania nowych tokenów, które mają zostać dodane do całkowitej podaży tokenów kryptowaluty.

Blokada tokena

Okres, w którym tokeny są niedostępne i nie można ich wymieniać ani handlować.

Wyprzedaż tokenów

Wstępna oferta tokena kryptograficznego dla prywatnej puli inwestorów, zanim oficjalnie trafi on na rynek.

Tokenize

Proces przekształcania rzeczywistego zasobu w token, zasób o wartości cyfrowej. Jest on wtedy podzielny, więc własność części wartości zasobu można podzielić między kilku posiadaczy tokenów.

Całkowita podaż

Całkowita liczba monet, które obecnie istnieją, pomniejszona o te, które zostały spalone

Całkowita wartość zablokowana (TVL)

TVL odnosi się do ilości aktywów kryptograficznych, które są obecnie postawione w danym protokole.

Bot handlowy

Zautomatyzowany program, który handluje w imieniu użytkownika, realizując wstępnie zakodowane strategie.

Turniej handlowy

Kampanie handlu kryptowalutami, które są tworzone i prowadzone przez giełdy w celu zachęcenia użytkowników do większego handlu, aby wygrać nagrody, takie jak tokeny i portfele.

Wolumen obrotu

Kwota kryptowaluty, która była przedmiotem obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin.

Nieufny

Środowisko pozbawione zaufania to takie, w którym nie ma scentralizowanego organu kontrolnego.

Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA)

Środek bezpieczeństwa, który wymaga dwóch oddzielnych trybów uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do danych.

U

Nieubankowione

Osoby, które są niechętne lub nie mają dostępu do usług bankowych.

Żeton użytkowy

Tokeny, które zostały stworzone, aby pomóc ludziom w korzystaniu z określonego produktu lub usługi.

V

Walidator

Osoba, która otrzymuje nagrody za walidację bloków na blockchainie typu proof-of-stake (PoS).

Zmienność

Miara tego, jak bardzo cena aktywów zmieniała się w czasie.


Cryptohopper handluje wszystkimi dostępnymi cyfrowymi monetami jednocześnie, śledząc ich dokładne ceny i sprzedając, gdy tylko osiągną docelowy zysk!

 
 

W

Portfel

Wirtualna torebka, której można używać do przechowywania wysyłanych i odbieranych aktywów kryptograficznych.

Słabe ręce

Typ inwestora, który ma tendencję do paniki, sprzedaje przy pierwszych oznakach spadku ceny.

Wei

Najmniejszy nominał Ethereum (1 kwintylion).

Wieloryb

Inwestor, który posiada wyjątkowo dużą ilość kryptowaluty, wystarczającą do manipulowania ceną rynkową.

Kiedy Księżyc

Wyrażenie, które odnosi się do pytania, kiedy cena kryptowaluty wzrośnie.

ORAZ

Uprawa plonów

Sposób na zarabianie odsetek i innych nagród poprzez pożyczanie lub stawianie kryptowalut na zdecentralizowanych rynkach finansowych.

Z

Transakcja zerowego potwierdzenia

Transakcja, która nie została zarejestrowana ani zweryfikowana w łańcuchu bloków


SŁOWNIK ZWROTÓW UŻYWANYCH NA RYNKU KRYPTOWALUT – KLIKNIJ TU!

Pomóż w promocji Bloga. Udostępnij treść!
0 0 votes
Article Rating

Autor Postu

 

Zacznij automatyzować swój handel już dziś!

   
300_300_pl.gif
 
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
 
AUVESTA
 
Copyright © All rights reserved. e-pasywnezarabianie.pl 2024 | Newsphere by AF themes.
Don`t copy text!
0
Dołącz do dyskusji w tym pościex