ALGOSONE!
- Nowo uruchomiony model
sztucznej inteligencji handlujący
i zarabiający na Bitcoinie, Solanie, XRP i BONK !

  • Licencjonowana i zarejestrowana platforma handlowa

W pełni zautomatyzowane kodowanie, tworzenie i wdrażanie strategii

  • Ponad 80% wskaźnika sukcesu w handlu

Zaawansowana sztuczna inteligencja, która uczy się i ulepsza każdą transakcję, którą wykonuje

  • Żadnych opłat subskrypcyjnych

....ani transakcyjnych ani prowizji za przegrane transakcje

Rentowność, granty w AlgosOne!

Zarabiasz maksymalnie ze swojego kapitału dzięki planowi inwestycyjnemu AlgosOne. Kapitał inwestowany jest początkowo na 24 miesiące. Wszelkie dodatkowe inwestycje dokonane w danym roku kalendarzowym dodawane są do tego samego 24-miesięcznego planu. Natomiast inwestycje dokonane w kolejnym roku kalendarzowym rozpoczynają nowy 24-miesięczny plan. Wszystkie depozyty w ramach planu inwestycyjnego są przeliczane na USD, z wyjątkiem przypadku dokonania bezpośredniej wpłaty w BTC lub ETH. Następnie plan inwestycyjny można zablokować w depozycie kryptowaluty.


AlgosOne wykona całą pracę za Ciebie.

Nie jest wymagane żadne kodowanie ani programowanie strategii, ponieważ AlgosOne utworzy i wdroży strategie, handlując w Twoim imieniu. Jego możliwości uczenia maszynowego oznaczają, że stale się udoskonala, ucząc się na podstawie napływających danych rynkowych, a także z poprzedniej działalności handlowej, a także dostosowując strategie w miarę zmiany warunków rynkowych. Po prostu wpłać środki i to wszystko. AlgosOne przejmie to stamtąd, generując zyski z handlu w Twoim imieniu. Niektóre transakcje zostaną wysłane do Ciebie w celu potwierdzenia i wystarczy kliknąć „zatwierdź”, aby transakcja została zrealizowana. Plany inwestycyjne są automatycznie blokowane na okres 12-24 miesięcy, dzięki czemu AlgosOne może wykorzystać zgromadzony kapitał do generowania zysków w Twoim imieniu. Twój kapitał zostanie zainwestowany na różnorodnych rynkach finansowych, w tym na kryptowalutach i walutach FIAT, towarach, obligacjach, akcjach i indeksach.

Jak ustalany jest procent mojego zysku?

Twój procent zysku będzie zależał od Twojego poziomu handlowego, który opiera się na wielkości Twojego depozytu, obliczonej w USD.

Punkty handlowe zdobywa się poprzez deponowanie środków na swoim saldzie handlowym, a im więcej masz punktów, tym wyższy jest Twój poziom.

  • Prowizje

AlgosOne nie pobiera żadnych opłat transakcyjnych, ale od każdej zyskownej transakcji pobierana jest prowizja w wysokości do 25%. Odsetek ten będzie niższy na wyższych poziomach handlowych.
Na przykład, jeśli AlgosOne otworzy pozycję na 1000 USD, co wygeneruje zysk w wysokości 200 USD, Twoje saldo zostanie zasilone kwotą 150 USD, podczas gdy 50 USD (25% z 200 USD zysku) zostanie pobrane w postaci prowizji.
50% środków uzyskanych z prowizji przeznaczamy na prowadzenie firmy, płacąc za sprawne działanie platformy, zarządzanie ryzykiem i wsparcie technologiczne, pozostałe 50% trafia na fundusz rezerwowy.

  • Fundusz rezerwowy oferuje:

-pokrycie salda klienta w przypadku włamania, nieprzewidzianego wydarzenie rynkowe, upadek firmy lub jakiekolwiek inne potencjalne ryzyko dla kont klientów.
-częściowa lub pełna rekompensata za utracone transakcje
-miesięczne dywidendy dla akcjonariuszy AlgosOne
Aktualna kwota rezerwy jest zawsze widoczna na pulpicie nawigacyjnym
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NICH PRIORYTETEM NR 1

  • LICENCJONOWANE USŁUGI FINANSOWE

Posiadają licencję wydaną w UE na świadczenie usług finansowych, w tym handlu kryptowalutami, z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, we współpracy z czołowymi platformami bezpieczeństwa aktywów i instytucjami finansowymi klasy A.

  • DYWERSYFIKACJA I ANALIZA

Dywersyfikują portfele i aktualizują protokoły zarządzania ryzykiem swojego algorytmu AI, aby zminimalizować ryzyko. ALGOSONE korzysta z automatycznych zabezpieczeń i limitów oraz analizuje dane techniczne w celu identyfikacji wzorców ryzyka.

  • ZAPOBIEGANIE LIKWIDACJI

Limit 5%-10% całkowitego salda na transakcję zapobiega likwidacji, natomiast fundusz rezerwowy zapewnia pokrycie kapitału klienta i oferuje częściową rekompensatę za utracone pozycje.

  • NAUCZANIE MASZYNOWE

Korzystając z głębokich sieci neuronowych, ALGOSONE może wykonywać coraz dokładniejsze wywołania handlowe, ucząc się na podstawie każdego nowego zestawu danych i każdej transakcji, którą wykonuje, aby lepiej przewidywać aktywność rynkową.

ZOSTAŃ PARTNEREM ALGOSONE!

CZYM JEST ORAZ JAK DZIAŁA PLATFORMA?

AlgosOne wykorzystuje najnowocześniejszą technologię. Łączy ona własne głębokie sieci neuronowe z dużymi modelami językowymi. Bardziej zaawansowany niż którykolwiek z jego konkurentów, algorytm uczenia maszynowego AlgosOne uczy się z każdej wykonywanej transakcji, każdego przetwarzanego zbioru danych i każdego nowego użytkownika. W ten sposób zwiększa dokładność przewidywania i skuteczniej ogranicza ryzyko. SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ Możesz cieszyć się niesamowitymi zwrotami, dzięki ich rozwiązaniu handlowemu opartemu na sztucznej inteligencji ALGOSONE. Wyszkolony na ogromnych zbiorach danych, wykorzystujący modele przetwarzania języka naturalnego, podobne do GPT-4 i LLaMA, analizuje ogromny zakres źródeł danych, aby przewidzieć trajektorie cen w wielu sektorach rynku jednocześnie. Wykorzystując uczenie maszynowe i głębokie sieci neuronowe, ALGOSONE stale udoskonala swoje modele matematyczne, aby lepiej zarządzać ryzykiem i handlem ze stale rosnącą dokładnością. AlgosOne jest w pełni autonomiczny. Wszystko, co użytkownik musi zrobić, to zarejestrować się i dokonać wpłaty. Nie ma badań, tworzenia strategii ani planowania i wdrażania zarządzania ryzykiem. AlgosOne robi wszystko, od gromadzenia danych po realizację transakcji. Użytkownik może swobodnie kontynuować swój dzień, podczas gdy bot zabiera się do pracy. Podczas gdy wiele transakcji nie wymaga zaangażowania użytkownika, w przypadku innych użytkownik otrzymuje sygnał handlowy, powiadomienie ze szczegółami proponowanej transakcji. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk “Zatwierdź”, a transakcja zostanie zrealizowana. Każdy może śledzić swoje postępy, przeglądając swoje saldo i szczegóły każdej transakcji. Ponadto widzą ogólny stosunek wygranych do strat, za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego w dowolnym momencie. Algorytm uczenia maszynowego AlgosOne ogranicza również ryzyko poprzez dywersyfikację w wielu klasach aktywów. Bot handlowy AI handluje jednocześnie na wielu różnych rynkach, od akcji i indeksów po forex, towary, kryptowaluty i obligacje.

Protokoły ograniczania ryzyka

AlgosOne wdraża również kompleksowy zestaw protokołów ograniczania ryzyka dla każdej transakcji. Obejmują one zlecenia stopstop loss, które zmniejszają potencjalne straty, jeśli rynek nieoczekiwanie zmieni swoją trajektorię. Limity otwartych pozycji, zautomatyzowany hedging i limity inwestycyjne – ograniczają one procent salda handlowego użytkownika, który można przeznaczyć na pojedynczą transakcję. Parametry tych środków zarządzania ryzykiem są dynamiczne, a sztuczna inteligencja automatycznie dostosowuje je na bieżąco. Dlatego zapewnia bezpieczeństwo w stale zmieniających się warunkach rynkowych.
PROJEKT DLA KAŻDEGO!:

Założenie firmy: początek 2023 roku
Oficjalny partner: polygon.io
Platforma szczyci się obecnie wskaźnikiem sukcesu transakcji na poziomie ponad 80%
AlgosOne jest w pełni autonomiczny. Wszystko, co użytkownik musi zrobić, to zarejestrować się i dokonać wpłaty
Szybkość przetwarzania i transakcji. Oszczędź czas na monitorowaniu i wyszukiwaniu monet i par handlowych
Użytkownicy mogą śledzić swoje postępy, przeglądając swoje saldo i szczegóły każdej transakcji.
Minimalny start: 300$

Nie ma żadnych opłat subskrypcyjnych, depozytowych ani transakcyjnych. Istnieje tylko prowizja, która jest pobierana tylko od wygranych transakcji. Wszystkie przychody z prowizji trafiają z powrotem na platformę. Połowa idzie na prowadzenie platformy (np. zarządzanie ryzykiem, wsparcie i zespoły nadzoru technicznego). Natomiast druga połowa na wypłatę rekompensat za przegrane transakcje i finansowanie funduszu rezerwowego AlgosOne.

Zdolność platformy do zapewnienia stałego, spójnego strumienia przychodów inwestorom na każdym poziomie jest w dużej mierze wynikiem zaawansowanego i zróżnicowanego zakresu protokołów zarządzania ryzykiem. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób sztuczna inteligencja AlgosOne jest w stanie poprawić swoje możliwości predykcyjne. Jak może zapewnić bezpieczne praktyki handlu kryptowalutami.

Kompleksowe monitorowanie...

...wszystkich tych źródeł w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwia sztucznej inteligencji błyskawiczną identyfikację trendów, wzorców i anomalii cenowych. W rezultacie AlgosOne jest wyjątkowo dobrze przygotowany do dokładnego przewidywania trajektorii cen i dostosowywania strategii handlowych AI w locie w celu ochrony przed ryzykiem i zwiększenia potencjału zysku.

Program Partnerski

Odkryj program poleceń AlgosOne, jak to działa, nagrody, które możesz zdobyć, oraz kroki, które należy wykonać, aby polecić innym platformę. AlgosOne posiada program poleceń, który nagradza użytkowników za polecanie nowych klientów na platformę. W ten sposób mogą wyrazić wdzięczność swoim obecnym użytkownikom za rozpowszechnianie informacji o AlgosOne. Kiedy polecisz kogoś do AlgosOne za pomocą swojego unikalnego linku polecającego, a ta osoba utworzy konto i zacznie handlować, stajesz się uprawniony do nagród za polecenie. Szczegółowe informacje i nagrody programu poleceń można znaleźć w panelu konta lub na stronie programu poleceń. Program poleceń oferuje różne nagrody, które mogą obejmować premie, rabaty lub inne zachęty. Dokładne nagrody i warunki mogą się zmieniać w czasie, dlatego zaleca się sprawdzanie strony programu polecającego w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.


 

© 2024 e-pasywnezarabianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Don`t copy text!
0
Dołącz do dyskusji w tym pościex