Polski rząd wprowadza nowe regulacje kryptowalut

Polscy ustawodawcy opublikowali długo wyczekiwany nowy projekt ustawy, której celem jest wyklarowanie polityki podatkowej w obszarze kryptowalut. Dokument został opublikowany na stronie internetowej rządu w piątek, 24 sierpnia.

Nowy dokument został przekazany do konsultacji, a Polska Rada Ministrów dokona jego przeglądu w trzecim kwartale 2018 r. Wcześniejsze przepisy podatkowe, które zostały krytycznie przyjęte przez polskie środowisko kryptowalut na początku tego roku, stały się bardziej przejrzyste. Celem ustawy jest uproszczenie systemu podatkowego dla transakcji przeprowadzanych w kryptowalutach.

Po pierwsze, ustawa definiuje kryptowaluty, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako „cyfrową reprezentację pieniędzy”. Ponadto, waluty wirtualne zostały podzielone na dwie grupy – kryptowaluty i scentralizowaną waluty wirtualne. Mogą być wykorzystywane jako środek wymiany w handlu elektronicznym i akceptowane jako środek płatniczy.

 
Biznes na Plus
 

W kwestii podatków, rozliczenia obowiązują zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Transakcje kryptowalutowe wykonywane na giełdzie lub indywidualnie, będą wolne od podatku. Jednocześnie dochody ze sprzedaży usług, nieruchomości i towarów będą traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.

polska regulacje kryptowalut

Dokument porusza również kwestię osób zajmujących się kopaniem kryptowalut. Wynika z niego, że Ci którzy działają wyłącznie na własny rachunek, nie zostaną obciążeni podatkiem. Natomiast wszyscy, którzy pracują dla innych podmiotów lub osób fizycznych, będą zobowiązani do płacenia podatków.

Obecnie podatek dochodowy w Polsce wynosi 18% w przypadku dochodu w wysokości do 85500 złotych i 32% w przypadku dochodów powyżej tego limitu.

 
 

Ciężki rok dla użytkowników kryptowalut w Polsce

Rok 2018 rozpoczął się w Polsce od masowej kampanii antykryptowalutowej. W lutym Narodowy Bank Polski przeznaczył około 100 000 złotych na materiał skierowany przeciwko kryptowalutom, który został opublikowany w serwisie YouTube, po czym był nadawany również w polskiej telewizji. W maju podobna kampania została zorganizowana przez polski Urząd Nadzoru Finansowego (KNF). Wówczas przeznaczono na ten cel kwotę ponad 600 000 złotych……..

 

Podziel się wpisem:
RSS20
Follow by Email
Facebook0
Facebook
YouTube295
YouTube
LinkedIn
Instagram