×

Najważniejsze warunki dotyczące kryptowalut, które musisz znać

Najważniejsze warunki dotyczące kryptowalut, które musisz znać

   
 

Kryptowaluty stały się obecnie dość powszechnym tematem, ale dla tych, którzy są nowi w przestrzeni kryptograficznej, żargon i terminologia techniczna mogą być przytłaczające.
Aby pomóc w wyjaśnieniu tajemnic świata kryptowalut, w tym artykule przedstawiono “glosariusz’a” kluczowych terminów, które powinien znać każdy entuzjasta kryptowalut.

AF

Atak 51% : scenariusz, w którym pojedynczy podmiot lub grupa podmiotów kontroluje ponad połowę mocy obliczeniowej w sieci kryptowalut. To pozwoliłoby im manipulować księgą i potencjalnie podwójnie wydawać monety.

 

"Trzeba mieć wielkie cele, by nie poddać się przygnębieniu z powodu małych niepowodzeń" Buduj, oszczędzaj, zabezpieczaj, inwestuj! Osoby posiadające tylko jedno źródło dochodu, które nie robią dywersyfikacji powinny się liczyć z tym, że kiedyś: – mogą stracić pracę – ich firma może upaść – warunki zdrowotne mogą nie pozwolić na pracę. Sprawdź już teraz jak możesz rozpocząć swoją przygodę z inwestycjami w złoto już od ...15 zł miesięcznie!

 
 
 

Adres łańcucha bloków : Ciąg znaków alfanumerycznych reprezentujący miejsce docelowe transakcji kryptowaluty. Jest podobny do numeru konta bankowego.

Airdrop : Dystrybucja bezpłatnej kryptowaluty wśród grupy użytkowników. Zrzuty są często wykorzystywane jako strategia marketingowa w celu zwiększenia świadomości nowego projektu.

Altcoin : Każda kryptowaluta, która nie jest Bitcoinem (np. Ethereum, Solana itp.). Termin „altcoin” jest skrótem od „alternatywnej monety”.

ASIC : układ scalony specyficzny dla aplikacji. Wyspecjalizowany sprzęt jest przeznaczony do wykonywania określonego zadania, takiego jak wydobywanie kryptowaluty.

Rynek niedźwiedzia : Rynek niedźwiedzia odnosi się do okresu, w którym ceny kryptowalut stale spadają (20% i więcej), czemu zwykle towarzyszy ogólne poczucie pesymizmu wśród inwestorów.

Blockchain : Blockchain odnosi się do rozproszonej bazy danych lub księgi, która jest współdzielona między węzłami sieci komputerowej. Każdy blok w łańcuchu zawiera zapis kilku transakcji.

Nagroda za blok : Kwota kryptowaluty przyznawana górnikom za dodanie nowego bloku do łańcucha bloków. Nagrody blokowe służą jako zachęta dla górników do dalszej weryfikacji transakcji.

Rynek byka : stan rynkowy, w którym ceny kryptowalut rosną (co najmniej 20% i więcej). Rynki hossy często kojarzą się ze zwiększonym optymizmem i zaufaniem inwestorów.

Cold Wallet : Portfel kryptowalut, który nie jest podłączony do Internetu. Zimne portfele są uważane za bezpieczniejsze niż gorące portfele.

Algorytm konsensusu : Metoda, dzięki której sieć kryptowalut osiąga porozumienie w sprawie stanu księgi. Niektóre popularne algorytmy konsensusu obejmują Proof-of-Work i Proof-of-Stake.

DApp : Zdecentralizowana aplikacja lub DApp to rodzaj aplikacji działającej na blockchainie. Został zaprojektowany jako open source, przejrzysty i autonomiczny, co oznacza, że ​​działa bez potrzeby zarządzania nim przez organ centralny. Dapps mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do transakcji finansowych, gier, mediów społecznościowych i innych.

Zdecentralizowane finanse (DeFi) : system finansowy zbudowany na bazie łańcucha bloków. Zamiast polegać na scentralizowanych pośrednikach, takich jak banki czy giełdy, DeFi wykorzystuje inteligentne kontrakty, które służą do automatyzacji procesów finansowych i tworzenia otwartych, przejrzystych i programowalnych systemów, z których każdy może korzystać. Ma na celu stworzenie bardziej otwartego, przejrzystego i dostępnego systemu finansowego dla wszystkich.

DeFi oferuje szereg usług finansowych, w tym pożyczki, handel i inwestycje, bez pośredników, takich jak banki czy brokerzy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu „inteligentnych kontraktów”, czyli samowykonujących się programów komputerowych automatyzujących warunki umowy między stronami.

ERC-20 : Standard techniczny używany do inteligentnych kontraktów w łańcuchu blokowym Ethereum. Większość tokenów emitowanych na blockchainie Ethereum to tokeny ERC-20.

 

Dowiedz się jak skutecznie handlować na platformie za pomocą zautomatyzowanego Auto Pilota!

   
 
BYBIT
 

FOMO (strach przed przegapieniem) . FOMO to zjawisko psychologiczne, które może skłaniać ludzi do podejmowania impulsywnych decyzji, takich jak kupno lub sprzedaż kryptowaluty. W kontekście inwestowania lub handlu, FOMO często odnosi się do strachu przed przegapieniem potencjalnie dochodowej okazji.

Widelec : Fork odnosi się do aktualizacji oprogramowania, która powoduje podział łańcucha bloków na dwie oddzielne wersje. Istnieją dwa rodzaje widelców: miękkie widelce i twarde widelce .

Soft fork odnosi się do wstecznie kompatybilnej, ulepszonej wersji istniejącego łańcucha bloków. Miękkie widelce są używane, gdy społeczność chce dodać nowe funkcje i funkcje oraz naprawić problemy i błędy lub zaktualizować zabezpieczenia.

Hard fork to bardziej drastyczna aktualizacja, która nie jest zgodna ze starymi zasadami sieci. Podczas hard forków czasami tworzona jest zupełnie nowa kryptowaluta, z własnym zestawem zasad, funkcji i cech.

FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) : FUD to taktyka stosowana do tworzenia negatywnych opinii na temat konkretnej kryptowaluty lub projektu poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji i plotek, które mogą zaszkodzić reputacji i wiarygodności projektu.

GK

Gaz : Koszt przeprowadzenia transakcji na blockchainie Ethereum. Gaz jest płatny w eterze, co pomaga zachęcić górników do przetwarzania transakcji.

Blok Genesis : Pierwszy blok w sieci blockchain, z którego połączone są wszystkie kolejne bloki.

Token zarządzania : token, który daje posiadaczom prawo do uczestniczenia w procesach decyzyjnych zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (DAO) lub innego projektu opartego na blockchain.

Halving : Zaplanowane zdarzenie, które ma miejsce, gdy nagroda za blok kryptowaluty zostanie zmniejszona o połowę. Celem halvingu jest kontrolowanie podaży kryptowaluty poprzez ograniczenie kwoty, którą można stworzyć. Zmniejszając nagrodę za wydobycie, zdobywanie nowych monet staje się trudniejsze i droższe. Ten niedobór może z czasem zwiększyć wartość waluty.

Hash Rate : Moc obliczeniowa wymagana do weryfikacji transakcji w sieci kryptowalut. Wyższa szybkość mieszania wskazuje na bezpieczniejszą sieć.

Hot Wallet : Portfel kryptowalutowy podłączony do Internetu. Gorące portfele są uważane za mniej bezpieczne niż zimne portfele.

HODL: HODL to slangowe określenie używane w społeczności kryptowalut, które oznacza „trzymaj się” lub „trzymaj się przez całe życie”. HODLing odnosi się do praktyki trzymania kryptowaluty zamiast jej sprzedaży.

ICO : Pierwsza oferta monet (ICO) to rodzaj mechanizmu pozyskiwania funduszy wykorzystywanego przez startupy kryptowalutowe do pozyskiwania kapitału. Podczas asn ICO nowa kryptowaluta jest oferowana do sprzedaży inwestorom w zamian za fundusze.

ICO Bubble : Bańka ICO odnosi się do okresu między 2017-2018, kiedy popularność ICO gwałtownie wzrosła, a duża liczba projektów zebrała znaczne kwoty dzięki sprzedaży tokenów. Wiele z tych projektów nie zostało przetestowanych i brakowało im jasnego biznesplanu lub opłacalnego produktu, co doprowadziło do bańki spekulacyjnej i załamania cen kryptowalut, co doprowadziło do przedłużającej się bessy.
Bańka ICO charakteryzowała się falą nadmiernego szumu i spekulacji, a wielu inwestorów wlewało pieniądze w ICO bez przeprowadzania należytej staranności. W rezultacie wiele ICO okazało się oszustwami lub oszukańczymi projektami, powodując znaczne straty dla inwestorów i przyczyniając się do spadku cen kryptowalut.

KYC : Poznaj swojego klienta. Wymóg regulacyjny, który wymaga od instytucji finansowych weryfikacji tożsamości swoich klientów.

 
Moonce Space
 

LP

Ledger : Baza danych, która rejestruje transakcje w przejrzysty i odporny na manipulacje sposób. Księgi rachunkowe są prowadzone przez sieć komputerów (węzłów), a nie przez jeden organ centralny.

Płynność : Stopień, w jakim składnik aktywów można szybko kupić lub sprzedać na rynku bez wpływu na jego cenę. W kontekście kryptowalut płynność jest ważna dla zapewnienia efektywnego handlu i odkrywania cen.

Kapitalizacja rynkowa : Całkowita wartość kryptowaluty. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie ceny jednostkowej przez całkowitą liczbę jednostek w obiegu.

Wydobycie : Proces tworzenia nowych jednostek kryptowaluty poprzez rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Górnicy konkurują, aby zweryfikować nowe transakcje i dodać je do księgi blockchain, i są nagradzani nowymi jednostkami kryptowaluty, którą wydobywają.

NFT : niezamienne tokeny to unikalne zasoby cyfrowe, które wykorzystują technologię blockchain do weryfikacji ich własności i autentyczności. NFT mogą być używane do reprezentowania szerokiej gamy zasobów cyfrowych, w tym grafiki, muzyki, filmów, a nawet tweetów.

Węzeł : Węzeł to komputer lub urządzenie, które uczestniczy w sieci, weryfikując transakcje i utrzymując kopię łańcucha bloków. Węzły mogą być pełnymi węzłami, które przechowują pełną kopię łańcucha blokowego, lub lekkimi węzłami, które polegają na innych węzłach w celu dostarczania danych transakcyjnych. Uruchamiając węzeł, użytkownicy mogą przyczynić się do bezpieczeństwa i decentralizacji sieci oraz pomóc zapewnić, że transakcje są ważne i dokładne. Węzły pomagają weryfikować transakcje i utrzymywać integralność łańcucha bloków.

Oracle : Oracle to usługa strony trzeciej, która dostarcza zewnętrzne dane do inteligentnych kontraktów w sieci blockchain. Dane te mogą obejmować rzeczywiste wydarzenia, ceny aktywów lub inne informacje niezbędne do funkcjonowania inteligentnej umowy. Wyrocznie odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu funkcjonalności i niezawodności inteligentnych kontraktów w sieciach blockchain i są niezbędnym elementem ekosystemu DeFi.

Proof-of-Work (PoW) : PoW to mechanizm konsensusu używany do weryfikacji transakcji i dodawania nowych bloków do łańcucha. W PoW uczestnicy zwani „górnikami” rywalizują w rozwiązywaniu złożonych problemów matematycznych, a pierwszy, który rozwiąże problem, dodaje nowy blok do łańcucha i otrzymuje nagrodę w postaci kryptowaluty. Proces ten jest energochłonny i wymaga specjalistycznego sprzętu. Dowód pracy jest używany przez sieć Bitcoin.

Proof-of-Stake (PoS) : PoS to mechanizm konsensusu, który w przeciwieństwie do PoW nie wymaga wydobycia. Zamiast tego wybierani są uczestnicy zwani walidatorami, którzy tworzą nowe bloki i weryfikują transakcje w oparciu o ilość kryptowaluty, którą posiadają i „stawkę” w sieci. Walidatorzy są zachęcani do uczciwego postępowania, ponieważ ich stawka jest zagrożona obcięciem, jeśli okaże się, że są nieuczciwi.

Pump-and-dump : Strategia manipulacji rynkiem, w której grupa inwestorów sztucznie zawyża cenę kryptowaluty przed sprzedażą swoich udziałów z zyskiem.

Klucz prywatny : Tajny kod, który umożliwia użytkownikowi dostęp do portfela kryptowalut. Klucze prywatne należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

QU

Rug pull : Rug pull odnosi się do rodzaju oszustwa, w którym twórcy projektu kryptowaluty lub tokena opuszczają projekt, nagle i nieoczekiwanie usuwając całą płynność z projektu, powodując gwałtowny spadek wartości tokenów. Ten rodzaj oszustwa jest powszechny głównie w przestrzeni DeFi, ponieważ każdy może tam uruchomić nowy token lub projekt bez regulacji lub nadzoru.

Gdy token zyska na popularności, a cena zacznie rosnąć, twórcy sprzedają ogromną ilość swoich tokenów, powodując nagły spadek ceny i osiągając zysk, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami. Proces ten nazywany jest „ciągnięciem dywanu”, ponieważ wyciąga dywan spod inwestorów.

Satoshi : Najmniejsza jednostka Bitcoin, równa 0,00000001 BTC.

Sharding : Sharding to technika skalowania stosowana w technologii blockchain, która polega na podziale sieci blockchain na mniejsze grupy węzłów, zwane shardami, które mogą niezależnie przetwarzać transakcje. Pozwala to sieci blockchain przetwarzać równolegle większą liczbę transakcji, zwiększając jej ogólną pojemność i przepustowość.

 
AIOP
 

Poślizg : Poślizg odnosi się do różnicy między oczekiwaną ceną transakcji a ceną, po której transakcja jest faktycznie realizowana. Może się to zdarzyć w sytuacjach, gdy na rynku danej kryptowaluty nie ma wystarczającej płynności, co powoduje gwałtowne zmiany ceny w odpowiedzi na duże zamówienie.

Inteligentna umowa : samowykonujące się umowy, które są zaprogramowane do automatycznego wykonywania po spełnieniu określonych warunków. Inteligentne kontrakty są często wykorzystywane w aplikacjach zdecentralizowanego finansowania (DeFi).

Stablecoin : Rodzaj kryptowaluty, który ma na celu utrzymanie stabilnej wartości. Stablecoiny są często powiązane z wartością waluty fiducjarnej, takiej jak dolar amerykański.

Opłata transakcyjna : Niewielka opłata uiszczana przez użytkowników za przetwarzanie ich transakcji kryptowalutowych.

VZ

Walidator : Walidator to węzeł w sieci blockchain, który weryfikuje transakcje i pomaga zabezpieczyć sieć poprzez udział w procesie konsensusu. Walidatorzy zazwyczaj mają udziały w kryptowalucie sieci, co daje im motywację do uczciwego działania i zapobiegania oszukańczym działaniom.

Vesting : Vesting odnosi się do procesu, w którym pewna ilość kryptowaluty jest blokowana na pewien czas przed przekazaniem jej posiadaczowi. Vesting jest często używany jako mechanizm zachęcający do długoterminowego zaangażowania w projekt lub jako sposób na powstrzymanie osób z wewnątrz od wyrzucenia swoich tokenów na rynek naraz.

Portfel : aplikacja lub urządzenie sprzętowe używane do przechowywania kryptowaluty. Portfele mogą być gorące (połączone z Internetem) lub zimne (offline).

Wieloryb : Termin używany do opisania osoby lub podmiotu posiadającego dużą ilość kryptowalut. Wieloryby są w stanie wywierać znaczący wpływ na rynek.

Biała księga : szczegółowy dokument przedstawiający cele, technologię i plan wdrożenia nowego projektu kryptowaluty. Whitepapers są często wykorzystywane do przyciągania inwestorów i pozyskiwania wsparcia dla nowych projektów.

Yield farming : Praktyka zdobywania nagród poprzez dostarczanie płynności do protokołu zdecentralizowanych finansów (DeFi). Yield farming zwykle odbywa się poprzez deponowanie kryptowaluty w puli płynności i uzyskiwanie w zamian procentu opłat transakcyjnych.

Wniosek

Świat kryptowalut może być złożony i zagmatwany, szczególnie dla tych, którzy są w nim nowi. Zrozumienie terminologii i żargonu używanego w branży jest niezbędne dla każdego, kto chce inwestować lub uczestniczyć w ekosystemie kryptograficznym. Będąc na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i trendami w branży, inwestorzy mogą zmaksymalizować swój potencjał wzrostu i zysków w tej ekscytującej i szybko rozwijającej się dziedzinie.

Czy uważasz, że są inne terminy, które należy dodać do tej listy kluczowych terminów kryptograficznych?

Co to jest FOMO?

FOMO (strach przed przegapieniem) . FOMO to zjawisko psychologiczne, które może skłaniać ludzi do podejmowania impulsywnych decyzji, takich jak kupno lub sprzedaż kryptowaluty. W kontekście inwestowania lub handlu, FOMO często odnosi się do strachu przed przegapieniem potencjalnie dochodowej okazji.


ZA FREE, BEZ WKŁADU, WAŻNA AKTYWNOŚĆ CO 60 MINUT, PŁACI W BITCOINACH!


 
Pomóż w promocji Bloga. Udostępnij treść!
0 0 votes
Article Rating

Autor Postu


System handlu AI - Automat BOT!

 
STRZALKA
   
AlgosOne
 
 
AUVESTA
 
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Don`t copy text!
0
Dołącz do dyskusji w tym pościex