Zmienne wartości inwestycyjne. Bitcoin, Ethereum, Ropa, Dax, Złoto, inne

Stopa zwrotu to powszechnie używana miara zyskowności inwestycji bądź instrumentu finansowego. Zapisywana jest jako procentowa – dodatnia, ujemna bądź równa…