Już teraz możesz zostać tokenariuszem w SelfMaker , wiodącej firmie światowych automatyzacji i technologii.

Wiem że wiele osób uważa, że „poprzez takie firmy” ludzie tracą pracę. Tak, stety lub niesety to już się dzieje…