Ponoć ten projekt miał działać tylko 2 miesiące. Okazuje się – że dopiero rozkręca!


Nowe produkty w Mind Capital


 Będziemy mieć własną wymianę od 1 czerwca 2020 roku…..

 
  
 

 a więc StableCoin od Mind Capital o nazwie MCCoin, którego wartość będzie oparta na USDC.
 MC jest legalnie zarejestrowany w Estonii pod nazwą „Mind Capital OÜ”
KOD REJESTRACJI: 14933474


BONUS PRZYWÓDZTWA:
Pozycja Ambasadora: Łączny wolumen w strukturze 4 000 000 USD.
Wszyscy „Ambasadorzy” wezmą udział w puli, w której firma będzie dzieliła co miesiąc % korzyści!


 NOWY MINIMALNY WKŁAD, ABY ROZPOCZĄĆ
Minimalny wkład do depozytu w Mind Capital zmniejsza się ze 100 USD do 40 USD od początku maja 2020 roku.So many called Mind-Capital a scam, many people said it wouldn’t last more than two months, others said Gonzalo wasn’t the owner and blah blah blah blah.
Well, Mind-Capital is just crushing the HATERS day after day and you know what, MC is just warming up!


💜 New products in Mind-Capital

💜 We will have our own Exchange from June 1st .

💜 We will have our own StableCoin called MCCoin whose value will be based on USDC.

💜 MC is legally registered in Estonia under the name of “Mind Capital OÜ”
REGISTRATION CODE: 14933474

💜 LEADERSHIP BONUS

Ambassador Rank: Total volume in structure of $ 4,000,000.
All “Ambassadors” will participate in a pool where the company will share a % of the benefits every month!

💜 NEW MINIMUM CONTRIBUTION TO GET STARTED
The minimum contribution to deposit in Mind Capital is reduced from $ 100 to $ 40 starting early in May.


✅⁉️Mind Capital – Podsumownie. Niezły wynik. Info na e-mail użytkowników od właściciela CEO Gonzalo García-Pelayo

👉”Witaj Wiesław. Jak wiecie, lubię robić comiesięczne podsumowanie, aby zobaczyć, jak ewoluował Twój udział w programie. Kapitał. W kwietniu osiągnęliśmy zysk brutto w wysokości 20,57% przy średniej 1,03% dziennie.Jeśli weźmiemy pod uwagę twój wkład, uzyskałeś 57,27% od początku. Mam nadzieję, że spodoba ci się ta przygoda, a przede wszystkim, że będzie dla Ciebie bardzo opłacalna. Gonzalo García-Pelayo”
Już teraz możesz zacząć zarabiać 15-18% miesięcznie w Mind Capital – nie zapraszając nikogo!


 
 
Podziel się wpisem:
RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
0 0 vote
Article Rating