„Zdecydowaliśmy się rozpocząć prace nad zmianami legislacyjnymi, które doprowadzą do odstąpienia od podatku od czynności prawnych wobec tego typu instrumentów (kryptowalut-PAP)” – powiedział wiceminister. Jak wyjaśnił, w związku tym podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) związanych z kryptowalutami nie będzie pobierany.

„Te rozwiązania legislacyjne, które będziemy opracowywać mają charakter tymczasowy, do czasu wypracowania docelowych regulacji. (…) Problem PCC jest rozwiązywany legislacyjnie” – dodał Gruza.

Wiceminister poinformował też, że trzeba będzie stworzyć takie regulacje, które umożliwią docelowo w przyszłości zwolnienie tego typu transakcji z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Jak podał, MF postanowiło w trybie natychmiastowym powołać grupę roboczą, która w konsultacji z przedstawicielami branży kryptowalutowej opracuje możliwie precyzyjne wytyczne do tych wyliczeń.

„W żadnym razie nie odstępujemy od opodatkowania tego typu instrumentów i dochodów na tych instrumentach” – podkreślił wiceszef MF.

Gruza przypomniał jednocześnie wcześniejsze ostrzeżenia resortu finansów i Komisji Nadzoru Finansowego o niebezpieczeństwie związanym z posługiwaniem się instrumentami, jakimi są kryptowaluty, czy kryptoaktywa. „Inwestor musi brać pod uwagę, że te instrumenty nie są regulowane w dostateczny sposób i wiążą się z bardzo dużym ryzykiem utraty majątku w różny sposób, zarówno przez spadek kursów tych instrumentów, jak i kradzież tych instrumentów” – powiedział Gruza.

„Często jest tak w prawie podatkowym, że gospodarka wyprzedza regulacje, gospodarka innowacyjna zmienia się bardzo szybko, a tempo tych zmian jest bardzo duże. Często jest tak, że prawo podatkowe nie nadąża za tymi zmianami. Tak się też stało w przypadku kryptowalut” – dodał.

Wiceminister zapowiedział, że nowe rozwiązania legislacyjne w zakresie kryptowalut będą dostosowane do trendów obserwowanych w Unii Europejskiej.

Na początku kwietnia Ministerstwo Finansów wydało komunikat, z którego wynikało, że handel kryptowalutami powinien podlegać zarówno podatkowi dochodowemu, jak i podatkowi od czynności cywilno-prawnych (PCC)………..